Desystemisch is een manier om te definiëren, studeren, of verklaar elk type fenomeen, wat vooral bestaat uit het beschouwen van dit fenomeen als een systeem : een complexe reeks interacties, vaak tussen subsystemen, allemaal binnen een groter systeem.

Het verschilt van traditionele benaderingen die proberen een systeem in onderdelen te verdelen zonder rekening te houden met de werking en activiteit van het geheel., dat wil zeggen, het algehele systeem zelf.

Het systeem is daarom voorstander van een globale aanpak, macroscopisch, holistisch of synthetisch ; ze observeert en bestudeert een systeem vanuit verschillende perspectieven en op verschillende organisatieniveaus ; en bovenal houdt het rekening met de verschillende interacties die bestaan ​​tussen de onderdelen van het systeem (inclusief eventuele subsystemen).

Geleidelijk verscheen in het midden van de twintigste eeuw, het systeem werd gebouwd in tegenstelling tot de cartesiaanse analytische traditie en andere vormen van reductionisme, die de neiging hebben het geheel in onafhankelijke delen te verdelen en hun grenzen te laten zien in het begrijpen van de werkelijkheid. Historisch worden twee belangrijke fasen onderscheiden, vaak "eerste" en "tweede" systemisch genoemd :

De eerste systemische, jaren 1950 Bij 1970), wordt vaak als statisch beschouwd, gecentreerd rond gesloten theoretische systemen die in Frankrijk door het structuralisme zijn bestudeerd, in de Verenigde Staten via cybernetica en informatietheorie
De tweede systemische, van de jaren 1970, wordt geboren met de opkomst van de concepten van opkomst en zelforganisatie, en leidt tot een meer open en toegepast ontwerp van complexe systemen.

De term systemisch is bedacht uit het oude Griekse systema (systeem), "Georganiseerde groep"