Com pot ser que el joc sigui un pecat si es pot guanyar tant??

El pare James Curtin