Res no emancipa un home tant com jugar. Com, tan bon punt hem jugat una mica, ens sentim menys esclaus dels diners!

Tristan Bernard